Кампания БУКВОПЛЕТ 2019/2020

Училищни състезания 12.2019 - 02.2020
Градски състезания 03.2020 - 04.2020
Национално състезание 05.2020 - Пловдив

Екип

Комисия към АЛК Дистрикт 130 "БУКВОПЛЕТ"

Председател на комисия към КДУ

д-р Любомир Димитров

ЛК Панагюрище

Email: arsa_cska@abv.bg

Член

Владислав Красимиров Симчев

ЛК Русе - Север

Email: simchev@lions.bg

Член

Дорина Петрова Дечева

ЛК Пловдив - Евридика

Email: dorina_de@abv.bg

Член

Красимира Калчева

ЛК Варна

Email: inhom@abv.bg

Член

Михаела Банкова

ЛК Габрово

Email: mihailova.mihaela@abv.bg

Контакти
АЛК - Дистрикт 130 България