Кампания БУКВОПЛЕТ 2022/2023

Училищни състезания 12.2022 - 03.2023
Градски състезания 03.2023 - 20.04.2023
Национално състезание 30.04.2023 - Пловдив

Кампания БУКВОПЛЕТ 2022/2023

Училищни състезания 12.2022 - 03.2023

Градски състезания 03.2023 - 20.04.2023

Национално състезание 30.04.2023 - Пловдив

Май
2024

    Юни
    2024

      Контакти
      АЛК - Дистрикт 130 България