Кампания БУКВОПЛЕТ 2019/2020

Училищни състезания 12.2019 - 02.2020
Градски състезания 03.2020 - 04.2020
Национално състезание 05.2020 - Пловдив

Кампания БУКВОПЛЕТ 2019/2020

Училищни състезания 12.2019 - 02.2020

Градски състезания 03.2020 - 04.2020

Национално състезание 05.2020 - Пловдив

Юли
2020

    Август
    2020

      Септември
      2020

        Октомври
        2020

          Ноември
          2020

            Декември
            2020

              Януари
              2021

                Февруари
                2021

                  Март
                  2021

                    Април
                    2021

                      Май
                      2021

                        Юни
                        2021

                          Контакти
                          АЛК - Дистрикт 130 България