Кампания БУКВОПЛЕТ 2019/2020

Училищни състезания 12.2019 - 02.2020
Градски състезания 03.2020 - 04.2020
Национално състезание 05.2020 - Пловдив

Кампания БУКВОПЛЕТ 2019/2020

Училищни състезания 12.2019 - 02.2020

Градски състезания 03.2020 - 04.2020

Национално състезание 05.2020 - Пловдив

Януари
2021

  Февруари
  2021

   Март
   2021

    Април
    2021

     Май
     2021

      Юни
      2021

       Контакти
       АЛК - Дистрикт 130 България