Кампания БУКВОПЛЕТ 2019/2020

Училищни състезания 12.2019 - 02.2020
Градски състезания 03.2020 - 04.2020
Национално състезание 05.2020 - Пловдив

Кампания БУКВОПЛЕТ 2019/2020

Училищни състезания 12.2019 - 02.2020

Градски състезания 03.2020 - 04.2020

Национално състезание 05.2020 - Пловдив

Декември
2022

  Януари
  2023

   Февруари
   2023

    Март
    2023

     Април
     2023

      Май
      2023

       Юни
       2023

        Контакти
        АЛК - Дистрикт 130 България