Кампания БУКВОПЛЕТ 2022/2023

Училищни състезания 12.2022 - 03.2023
Градски състезания 03.2023 - 20.04.2023
Национално състезание 30.04.2023 - Пловдив

Какво е Буквоплет?

ФОРМАТЪТ БУКВОПЛЕТ

Какво е БУКВОПЛЕТ, защо и как го правим?

БУКВОПЛЕТ е адаптирана версия на български език на английското spelling bee, за ученици от втори клас. Форматът протича според официално утвърдени правила, публикувани на сайта.

Българската адаптация на формата, бранда, логото и правилата са авторство на членовете на ЛК Русе Север. В момента тече процедура по патентоване в полза на АЛК – Дистрикт 130 България, с идея инициативата да се развива в национален мащаб. Със съдействие на Лайънс клубове по места и помощ от Русе и Дистрикт 130 България, състезание по БУКВОПЛЕТ вече се провеждат в  Русе, Пловдив, Варна и Панагюрище.

В ранните етапи на състезанието с голям ентусиазъм се включват напрактика всички второкласници от градовете където се провежда. В рамките на няколко месеца те целенасочено се готвят за надпреварата, заучавайки дори наизуст правилното изписване на стотици думи с особенности в правописа на български език. При това съвсем доброволно, под формата на игра и забавление.
Състезанието протича условно на няколко етапа :
Първи етап - самоподготовка на учениците и провеждане на вътрешнокласни състезания, целта на които е да отсеят няколко деца (според мащаба на училището) за следващият училищен кръг.
Втори етап - това са училищните състезания, където представители на всички втори касове от даденото училище мерят сили помежду си. В този етап учениците трупат опит, като целта е да се отсеят по двама второкласници от училище, които да представят школото си на Градското състезание БУКВОПЛЕТ. Втори етап се организира от самото училище с помощ и активна подкрепа на Лайънс клубовете по места. Дистрикт 130 - България осигурява грамоти за всички участници от града. Като времеви график е необходимо училищните кръгове да приключат до края на месец февруари
Трети етап се провежда в средата на месец март и представлява финалното за града състезание БУКВОПЛЕТ. В него участват по двама ученици от всяко училище. Излъчват се победител и негов подгласник, които получават големите награди. Организацията, както и разходите по техническо осигуряване, награден фонд, сценография, кетъринг, водеш, зала и т.н. на Градското състезание изцяло се поемат от Лайънс клубовете по места.
Четвърти етап - амбицията на Дистрикт 130 - България е през април 2019 г. в Канев Център на РУ Ангел Кънчев, гр. Русе, да се проведе първото национално състезание по БУКВОПЛЕТ, на което да участват всички победители и подгасници от градските състезания в страната.

На изминалите състезания останахме едновременно удивени и горди от факта, че се наложи в движение да повижаваме сложността на състезателните думите, защото всички деца бяха безгрешни и бе невъзможно да определим победител. Само след няколко години се надяваме да можем да се похвалим с цели випуски, чиито деца в даден момент са участвали в БУКВОПЛЕТ и със сигурност са запомнили поне малко от наученото в играта! Печеливши всъщност са всички – победителите, победените, техните учители и родители, цялото общество.

 


 

Контакти
АЛК - Дистрикт 130 България