Кампания БУКВОПЛЕТ 2019/2020

Училищни състезания 12.2019 - 02.2020
Градски състезания 03.2020 - 04.2020
Национално състезание 05.2020 - Пловдив

Новини

Новини от състезания и събития по БУКВОПЛЕТ
Контакти
АЛК - Дистрикт 130 България