Кампания БУКВОПЛЕТ 2022/2023

Училищни състезания 12.2022 - 03.2023
Градски състезания 03.2023 - 20.04.2023
Национално състезание 30.04.2023 - Пловдив

Новини

Новини от състезания и събития по БУКВОПЛЕТ
Контакти
АЛК - Дистрикт 130 България