Кампания БУКВОПЛЕТ 2022/2023

Училищни състезания 12.2022 - 03.2023
Градски състезания 03.2023 - 20.04.2023
Национално състезание 30.04.2023 - Пловдив

Канев Център при РУ Ангел Кънчев

Домакин на националното състезание БУКВОПЛЕТ 2019

С подкрепата на Дистрикт 130 - България, Лайънс клубовете по места и десетки лайънс членове, през месец април 2019, гр. Русе ще приеме първото Национално състезани БУКВОПЛЕТ.

Прекрасните домакини на всичките досега четири русенски БУКВОПЛЕТ-а, КАНЕВ ЦЕНТЪР при РУ Ангел Кънчев, ще отворят врати и за първото национално.

Комплекс „Канев Център” е осъществен по инициативата на ръководството на Русенски университет “Ангел Кънчев”, като през 2012 год. е изготвено прединвестиционно проучване в два варианта за изграждане на експо-център с полифункционална зала, 2 конферентни зали и офиси. След посещение на г-н Игнат Канев, през септември 2012 г, този комплекс прерастна в Канев център Русенски университет, който се изгради със средства, дарени от г-н Игнат Канев, и дофинансиране от Русенски университет „Ангел Кънчев”. Комплексът е изграден така, че да съответства на нуждите на ускореното развитие на научния и икономическия потенциал.„Канев център ”е изграден на територията на Русенски университет „Ангел Кънчев”, като част от университетския кампус. Изграден е на две нива с разгъната застроена площ 3472 кв. м. и топла връзка към Ректората на университета.

Двуетажният комплекс разполага с полифункционална зала с капациет 790 седящи места, от които 482 разположени в трибуни над входа на залата и в двете ложи (лява и дясна) амфитеатрално, останалите 308 места са разположени на равен под, за да може залата да се използва за изложения и презентации, като между фоайето и залата е предвидено максимално отваряне, с оглед обединяването им. Над залата е изпълнен купол от метална конструкция със странично осветление и обслужващи площадки. Сцената на залата е с площ около 120 кв. м., с аванс-сцена, малки джобове – ляв, десен и заден, като обслужващо пространство. На сцената е предвидена оптимизирана горна сценична механизация – механични чиги и подвижен екран. Сценично осветление – с преден и заден осветителни мостове и ефектно осветление от дъното на залата. Общото управление на системите се локализира в технически помещения над входа на залата.

Във фоайето на „Канев център” са осигурени свободни площи за изложби и презентации.На втория етаж на комплекса са разположени заседателна зала със 70 места, конферентна зала със 100 места и зала за пресконференции. Оборудването е с модерни системи за осветление, озвучаване, презентации и симултантен превод. Достъпът до втория етаж е осигурен посредством две ефирни стълбища и панорамен асансьор.

Проектиран като мултифункционален културен център, комплексът служи за провеждане както на университетски, така и на градски, национални и международни форуми. В него се организират семинари, конференции, симпозиуми, конгреси, тържества и церемонии, трудови и кандидатстудентски борси, олимпиади, изложби и изложения, фестивали, изнасят се сценични постановки и концерти.

 

Още Новини

Национално състезание Буквоплет 2023 - Пловдив

30 април 2023 (неделя), 10:00 часа в Епископска базилика на Филипопол

ПЪРВО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ БУКВОПЛЕТ 2019

На 5-тата годишнина от старта на Кампанията БУКВОПЛЕТ, АЛК Дистрикт 130 България ще проведе финално национално състезание

Стартира кампанията БУКВОПЛЕТ 2018/2019

АЛК Дистрикт 130 - България патентова формата!

Лъвиците от ЛК Евридика пред БНР за първият БУКВОПЛЕТ в Пловдив!

Проведе се първото градско ученическо състезание по правопис - БУКВОПЛЕТ 2016

БУКВОПЛЕТ 2016

ЛК Русе Север стартира кампанията БУКВОПЛЕТ 2015/2016

Покана за състезание БУКВОПЛЕТ 2014

Организатор - ЛК Русе Север, 30.11.2014 год., 10,30 часа, вход свободен

Контакти
АЛК - Дистрикт 130 България